Kimmy Granger, Eva Notty – Do Not Fuck Around With My Stepmom